Thứ Hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019

Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng đô thị thông minh

Cập nhật 15:14 05-10-2019

Người thực hiện: Nhật Minh - Thanh Mai

Hình ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Giáo dục - Khoa học

Môi trường - Đô thị

Thông báo